Rabdomioliza: co powoduje to zaburzenie układu moczowo-płciowego?

Rabdomioliza jest zaburzeniem układu moczowo-płciowego, które wynika z rozpadu tkanki mięśni szkieletowych. Patologia ta jest zazwyczaj spowodowana długotrwałym uciskiem mięśni, który może być spowodowany urazem mięśni lub upadkiem powodującym niemożność wstania i tym samym ucisk mięśni.

Jakie są różne przyczyny, które mogą wywołać rabdomiolizę?

Różne przyczyny mogą być również odpowiedzialne za rabdomiolizę. Dzieje się tak w przypadku niektórych leków, w szczególności statyn, które są przepisywane w celu obniżenia poziomu cholesterolu we krwi. Wysokie spożycie alkoholu i/lub twardych narkotyków, infekcje i zaburzenia krążenia krwi mogą również prowadzić do tego schorzenia układu moczowo-płciowego.Rabdomioliza może być spowodowana przez rzadsze czynniki, takie jak:
zaburzenia równowagi elektrolitowej skutkujące hipokaliemią, tj. niskim poziomem potasu, lub hipofosfatemią skutkującą niskim poziomem fosforanów we krwi;
choroby endokrynologiczne i genetyczne
ekstremalne ćwiczenia;
skrajna temperatura ciała objawiająca się hipotermią, niską temperaturą ciała, lub chorobami związanymi z hipertermią, wysoką temperaturą ciała;
długotrwały odpoczynek w łóżku.

Rabdomioliza: jakie są objawy, które mogą ostrzegać o tym zaburzeniu układu moczowo-płciowego?

Istnieją trzy oznaki, które można wykorzystać do wykrycia rabdomiolizy. Pacjenci mogą być dotknięci przez:
ból mięśni w ramionach, udach, dolnej części pleców i łydkach
słabość;
zmiana koloru moczu na czerwony lub brązowawy.
Jednak u mniej niż 10% osób dotkniętych rabdomiolizą występuje ten zespół objawów. Objawy tego schorzenia różnią się u poszczególnych pacjentów. Tak więc można mieć to zaburzenie bez posiadania ciemniejszego moczu lub rozwijających się bólów mięśni.
U około 15 do 50% pacjentów dotkniętych rabdomiolizą występują powikłania. Najczęstszym z nich jest ostre uszkodzenie nerek. Znana również jako ostra niewydolność nerek, objawia się nagłym pogorszeniem funkcji nerek i jest zazwyczaj nieodwracalna. Czasami rabdomioliza towarzyszy powikłania, takie jak rozsiane wykrzepianie wewnątrznaczyniowe, obecność małych skrzepów krwi w naczyniach krwionośnych w całym organizmie.

Jakie jest postępowanie w przypadku rabdomiolizy?

Diagnozę stawia się na podstawie badań krwi. W niektórych przypadkach lekarz wykona dodatkowe badania biologiczne w celu wykrycia obecności mioglobiny w moczu i potwierdzenia diagnozy. Konieczne jest zidentyfikowanie przyczyny rabdomiolizy, zanim będzie można rozpocząć leczenie i leczyć ewentualne powikłania. Na przykład, infekcje i zaburzenia elektrolitowe są leczone odpowiednimi lekami. Jeśli przyczyną rabdomiolizy jest leczenie farmakologiczne, należy je natychmiast przerwać. W przypadku ostrej niewydolności nerek pacjent otrzymuje dożylnie płyny w celu opanowania powikłania i odciążenia nerek.